Dua'lar

 
Çalışmıyorsa tarayıcınız desteklemiyor olabilir....

 

 

"Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez." (A'RAF/55)

 

Ya Rabbi!.. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et!

Ya Rabbi!.. Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebisinden, kötü huydan, bid'at işlemekten, delalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize zarar verecek işlerden Sana sığındık, bunlardan bizleri koru Ya Rabbi!...

Ya Rabbi!.. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamıza da mağfiret eyle!

Ya Rabbi!.. Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, Ehli beytin, Eshab-ı kiramın ve bütün evliya-i kiramın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!...

Ya Rabbi!.. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle! Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster!

Ya Rabbi!.. Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle.

Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kadirsin!
dualarımızı kabul eyle!... (Amin!..)

ALLAH rızası için El-Fatiha...