Koğuculuk (Söz götürüp getirmek)

 

 

Dinimiz bütün müslümanları kardeş yapmış ve kardeşliğe zarar verecek her şeyi de yasaklamıştır.

Kardeşliğe zarar veren çirkin davranışlardan birisi de koğuculuktur. Arapçada buna nemime, bu işi yapana da nemmam denir.

Koğuculuk, ara bozmak için birinden lâf alıp diğerine götürmektir. Bu, çok kötü bir huydur, mü' mine asla yakışmaz. Böyle söz götürüp getirmek, insanları birbirine düşürür. Kardeşi kardeşe düşman eder. Baba ile evlâdı, karı ile kocayı birbirinden ayırır. Büyük fitnelere sebep olur.

Mü'minin görevi, dargınları barıştırarak insanların arasını bulmaktır, Yoksa insanlara lâf taşıyarak aralarını açmak ve onları birbirine düşman etmek değildir.

Koğuculuk yapanlar daha mezarda Allah'ın azabına uğrayacaklardır.

İbn Abbas (Allah onlardan razı olsun) diyor ki: Peygamberimiz iki kabrin yanından geçerken:
- "Bu mezarlarda yatanlar azab görüyorlar. Hem de (kendilerince) azab görmeleri büyük bir şey için değildir, buyurdu. Sözüne devam ederek: Evet (onlar her ne kadar bunu basit görüyorlarsa da) günahları büyüktür. Biri idrardan sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Diğeri de koğuculuk ederdi, buyurdu.”Buhari,Cenaiz,89;Müslim,Tahare,111

Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur:
"Ara bozmak için lâf götürüp getiren kimse cennet'e giremez.” Buhari,Edeb,50;Müslim,İman,45
Peygamberimiz, arkadaşlarından hiçbiri hakkında kendisine söz getirilmesini hoş karşılamaz ve:
"Ashabımdan hiç biri diğeri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben, hepinize salim bir kalb ile -sevgi dolu gönül ile- çıkmayı isterim."Ebu Davut,Edeb,33

İki yüzlülük mü'min için en çirkin sıfatlardan biridir- Peygamberimiz:
"Şüphesiz insanların en kötü olanları da iki yüzlü kimselerdir ki, birine bir yüzle, diğerine başka bir yüzle gelirler."Buhari,Cenaiz,82;edeb,49

Konu ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:
"Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan ve durmadan söz taşıyana boyun eğme."Kalem:11